Трифазни трансформатори
TMT - Трансформатор с общо предназначение Виж детайли
 
TPT - Трансформатор за плазмено оборудване Виж детайли
 
TWT - Трансформатор за заваръчно оборудване нов Виж детайли
 
TPST - Трансформатор за захранващи устройства Виж детайли
 
TAT - Автотрансформатор Виж детайли
 
TDT - Трансформатор разделителен Виж детайли
 
TCT - Трансформатор за управляващи вериги Виж детайли
 
THTT - Трансформатор високонапреженов Виж детайли