Еднофазни трансформатори
SMT - Трансорматор с общо предназначение нов Виж детайли
 
SWT - Трансформатор за заваръчно оборудване Виж детайли
 
SPST - Трансформатор за захранващи устройства нов Виж детайли
 
SAT - Автотрансформатор Виж детайли
 
SST - Трансформатор за безопасно напрежение /повишена сигурност/ нов Виж детайли
 
SDT - Трансформатор разделителен Виж детайли
 
SDT- Трансформатор разделителен -за устройства в медицината нов Виж детайли
 
SCT - Трансформатор за управляващи вериги Виж детайли
 
SHTT - Трансформатор високонапреженов нов Виж детайли
 
STT - Трансформатор тороидален Виж детайли
 

Трифазни трансформатори
TMT - Трансформатор с общо предназначение Виж детайли
 
TPT - Трансформатор за плазмено оборудване Виж детайли
 
TWT - Трансформатор за заваръчно оборудване нов Виж детайли
 
TPST - Трансформатор за захранващи устройства Виж детайли
 
TAT - Автотрансформатор Виж детайли
 
TDT - Трансформатор разделителен Виж детайли
 
TCT - Трансформатор за управляващи вериги Виж детайли
 
THTT - Трансформатор високонапреженов Виж детайли